Datový stratég (na den)

1/3 dne připadne exprsnímu datovému auditu, tedy stavu zapojení a nastavení reklamních, měříchc a analytických nástrojů, webu, sociálních sítí, jejich vzájemné integraci a použitelnosti.

1/3 dne proběhne ve spolupráci se steak-holdery a nejlepšími obchodníky. Typologie ideálního zákazníka, best practices, používané komunikační kanály a on-line pre-sale aktivity, novinky, road-map - o tom všem budeme diskutovat.

1/3 dne stačí pro to, aby se zápis z celého dne doplnil navrženými novými postupy a aktivitami a přetavil se do expresní strategie využívající současné silné stránky. Strategie je primárně datová, tedy formulována jako data-driven, využívající získávání stratgických dat z internetu o chování potenciálních zákazníků. 

V případě objednávky 2., 3. a dalších dní je strategie (analytická i návrhová část) rozpracována do větších detailů. Jsou zapracovány i možné změny v obsahu, nastavení nástrojů a komunikaci, které je firma schopna realizvoat v krátkodobém horizontu.

I z jednoho dne budte nadšeni a získáte velmi silný materiál pro posun vpřed v oblasti získávání nových zákazníků na základě znalosti dat firemních, konkurenčních a oborových.

25 000,00 Kč