Projektant e-pre-sale systémů NA ZELENÉ LOUCE (na den)

Doporučuji do košíku přidat rovnou 2-3 dny, ale i ten první den je skvělá investice.

1. den - Audit webu, sociálnjích sítí, newsletteru a současného stavu zapojení , nastavení a integrace měřících, analytických a reklamních nástrojů. Report.

2. den - Tvorba strategie tvorby automatického pre-sale generátoru na základě znalostí z auditu. Tvorba součinnostního listu s kroky nezbytnými pro start-.up systému.

3. den - Osobní prezentace jednotlivých úkolů ze součinnostního listu interním zaměstanancům a externím agenturám. Odborná asistence při plnění úkolů.

15 000,00 Kč