AUDIT & STRATEGIE & TRANSFORMACE 

Transformuji B2B marketing a pre-sale v malých firmách i korporacích. Lokalizuji a rozšiřuji nadřazené korporátní strategie pro specifické a heterogenní prostředí střední a východní Evropy. Formuluji a realizuji B2B business strategie. Digitalizuji a automatizuji B2B pre-sale.

MĚŘENÍ A AUDIT

Nastavím a integruji bezplatné měřící a analytické nástroje. Všechna on-line data z aktivit Vaší firmy detailně změřím a provedu jejich analýzu. Provedu audit webu, sociálních sítí, reklam, newsletteru a tiskovin. Prověřím kompetence jednotlivých členů Vašeho týmu,  externistů a agentur.

SWOT ANALÝZA

Odhalím nevyužité příležitosti a silné stránky Vaší firmy na internetu. Upozorním na slabé stránkyhrozby. Provedu opravy kritických vad. Naleznu nové a efektivní cesty pro využití příležitostí s použitím silných stránek. Získáte ode mě SWOT analýzu a návrh nové marketingové a pre-sale strategie.

REVENUE TÝM

Do Vašich marketingových a pre-sale týmů dodám nebo vyškolím role, které chybí pro online akvizici nových zákazníků a efektivní retenci. Pomohu Vám vytvořit hybridní revenue tým zodpovědný za byznys od obsahu webu a propagaci, přes automatizaci a analýzu až po získávání nových zákazníků a vztahy.

Od třetího dne naší spolupráce budete moci rozhodovat o prioritách vaší marketingové a pre-sale strategie na základě relevantních dat. Nastavím a integruji analytické, měřící a reklamní nástroje s webem, newslettery, sociálními sítěmi a dalšími on-line aktivitami. Nad všemi daty nastavím manažerské analytické přehledy.
A naučím Vás v nich číst.

Léta jsem řídil marketing a technologický pre-sale partnerských řešení ve 30 zemích ve Fortune 500 korporaci. Interně i pro distributory. Studoval jsem strategické řízení a marketing na Nottingham Trent University. Pomohl jsem stovce českých a zahraničních firem prosadit se na internetu. I mimo něj.

Karel Maroušek, M.Sc., MBA
734 490 779
info@karelmarousek.cz

Zůstaňme v kontaktu. Čtěte mé newslettery.

V příštím newsletteru se můžete těšit na zajímavé informace o budování pozice a atraktivity odkazů, které umí organika Google. A o analýze této části internetu.

Představím Vám data jednoho ze svých vlastních projektů, kde nyní dosahuji 6000 bezplatných prokliků z organického vyhledávání Google měsíčně. A to a stránkách, které vznikly až letos na jaře.

VÝBĚR Z MÝCH REFERENČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

"Naše marketingové a pre-sale strategie pro jednotlivé firemní divize se pod taktovkou Karla řídí reálnými a relevantními daty. Přehledy z reklamních, měřících a analytických nástrojů jsou pravidelně a srozumitelně reportovány a jsou stavebními prvky pro další optimalizaci. V Karlovi máme dlouhodobého a spolehlivého partnera v online světě.

Mgr. Monika Hamidovič, Dis.
Marketingový manažer, Carl Stahl