ŘÍDÍM VE FIRMÁCH MARKETING A ONLINE OBCHOD. PRACUJI JAKO AUDITOR A MENTOR MARKETINGU.

PROVEDU AUDIT A MĚŘENÍ

Všechna on-line data a aktivity vaší firmy detailně změřím a provedu jejich analýzu. Velmi rychle se tak zorientuji v silných a slabých stránkách Vašeho marketingu a online pre-sale.

NALEZNU POTENCIÁL RŮSTU

Odhalím nevyužité příležitosti, navrhnu a provedu opravu zásadních vad nastavení a integrace analytiky. Naleznu nové efektivní cesty komunikace. 

SPUSTÍM FUNKČNÍ STRATEGII

V návaznosti na Vaší obchodní strategii (či nadřazenou korporátní strategii) navrhnu novou marketingovou strategii s vymezenými krátko-, středně- i dlouhodobými cíli. A uvedu ji v život. 
"Od třetího dne naší spolupráce budete moci rozhodovat o prioritách Vaší marketingové a pre-sale strategie na základě relevantních dat. Váš marketing komplexně připojím k internetu. Nastavím a integruji analytické, měřící a reklamní nástroje s webem. Nad všemi aktivitami nastavím manažerské analytické přehledy. A naučím Vás v nich číst.

Léta jsem řídil marketing ve 30 zemích ve Fortune 500 korporaci. Studoval jsem strategické řízení a marketing na Nottingham Trent University. Pomohl jsem desítkám českých firem prosadit se na internetu.
Pomohu i Vám."

Karel Maroušek, M.Sc., MBA


VÝBĚR Z MÝCH REFERENČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

"Naše marketingové a pre-sale strategie pro jednotlivé firemní divize se pod taktovkou Karla řídí reálnými a relevantními daty. Přehledy ze stávajících i nově zavedených analytických a měřících nástrojů jsou pravidelně a srozumitelně reportovány a jsou stavebními prvky další optimalizace. Návratnost investice přišla již ve druhém kvartálu spolupráce. Nyní máme v Karlovi a jeho týmu dlouhodobého a spolehlivého partnera
v on-line světě.

Mgr. Monika Hamidovič, Dis.
Marketingový manažer
Carl Stahl 

NOVINKY ROKU 2022 V MARKETINGOVÉ ANALYTICE

Představuji Vám významné změny v marketingové datové analytice, ke kterým již letos došlo, změny, které nastanou v nejbližších měsících a změny, ke kterým dojde v blízké budoucnosti. 


Svět bez cookies

Od 1.1.2022 musíte návštěvníkovi stránek umožnit odmítnutí a nastavení cookies. Cookies management je třeba nastavit dle nové legislativy a zavést novou datovou analytiku.

Google Analytics 4

Ti co odmítnou cookies mohou být měření pomocí událostí v GA 4. Doporučuji tedy po celý rok paralelního provozu používat jak původní Analytics Universal, tak i nové GA4. Žádná data neuniknou.

Koncec remarketingu

Chrom, poslední z prohlížečů přestance zobrazovat display reklamu na základě remarketingových seznamů v červenci tohoto roku. Už žádné připomínání a pronásledování.Provádím nastavení souběžného režimu GA Universal a GA4 v kombinaci s novým cookies managementem dle nové legislativy. Za 3 dny můžete mít vše nastavené a začít měřit a analyzovat.