TRANSFORMUJI B2B MARKETING A PRE-SALE. V MALÝCH FIRMÁCH I KORPORACÍCH.

MĚŘENÍ A AUDIT

Nastavím a integruji bezplatné měřící a analytické nástroje. Všechna on-line data z aktivit Vaší firmy detailně změřím a provedu jejich analýzu. Provedu audit webu, sociálních sítí, reklamy, newsletteru a dalších online kanálů. Prověřím kompetence jednotlivých členů Vašeho marketingového týmu, externistů a agentur.

SWOT ANALÝZA

Odhalím nevyužité příležitosti a silné stránky Vaší firmy na internetu. Upozorním na slabé stránkyhrozby. Provedu opravy kritických vad. Naleznu nové a efektivní cesty pro využití příležitostí s použitím silných stránek. Získáte ode mě SWOT analýzu a návrh nové marketingové a pre-sale strategie.

REVENUE TÝM

Do Vašich marketingových a pre-sale týmů dodám (nebo vyškolím) role, které chybí pro online akvizici nových zákazníků a efektivní retenci. Pomohu Vám vytvořit hybridní revenue team zodpovědný za byznys od obsahu webu a propagaci, přes automatizaci a analýzu až po získávání nových zákazníků s "tahem na branku".

Od třetího dne naší spolupráce budete moci rozhodovat o prioritách Vaší marketingové a pre-sale strategie na základě relevantních dat. Nastavím a integruji analytické, měřící a reklamní nástroje s webem a sociálními sítěmi. Nad všemi daty nastavím manažerské analytické přehledy.
A naučím Vás v nich číst.

Léta jsem řídil marketing a technologický pre-sale partnerských řešení ve 30 zemích ve Fortune 500 korporaci. Interně i pro distributory. Studoval jsem strategické řízení a marketing na Nottingham Trent University. Pomohl jsem stovce českých a zahraničních firem prosadit se na internetu.

Karel Maroušek, M.Sc., MBA
734 490 779
info@karelmarousek.cz

Zůstaňme v kontaktu. Čtěte mé newslettery.  

V minulém newsletteru jsem posílal svým kontaktům tento fejeton o novinkách v online marketingu, ochraně osobních dat a datové analytice v roce 2022. 

V příštím se můžete těšit na zajímavé informace o budování pozice a atraktivity odkazů, které umí organika Google. A o analýze této části internetu.

VÝBĚR Z MÝCH REFERENČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

"Naše marketinogové a pre-sale strategie pro jednotlivé firemní divize se pod taktovkou Karla řídí reálnými a relevantními daty. Přehledy z reklamních, měřících a analytických nástrojů jsou pravidelně a srozumitelně reportovány a jsou stavebními prvky pro další optmalizaci. V Karlovi máme dlouhodobého a spolehlivého partnera v online světě.

Mgr. Monika Hamidovič, Dis.
Marketingový manažer, Carl Stahl